SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ


ZÁPIS

Zápisní lístek

Žádost o odklad

Žádost o přijetíOSTATNÍ

Odhlášení ze školy

Žádost o vyhotovení opisu (stejnopisu) vysvědčení - zpoplatněno: 100,-Kč/kus

Žádost o slovní hodnocení

Zápisní lístek do školní družiny

ŠD - osvobození od platby

Zpráva o poškození zdraví (bolestné)

Žádost o dokončení povinné školní docházky

Žádost o přijetí do školy - přestup z jiné školy

Žádost o přijetí do třídy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

Žádost rodičů o podávání léků

Žádost rodičů o vřazení do logotřídy

Žádost rodičů o uvolnění dítěte z vyučování

Žádost o uvolnění z TV


Přihláška ke stravování