Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Zahrada

Zahrada27.05.2013 | Naše školní zahrada je znovu o něco bohatší

Díky paní ředitelce ZŠ Slunečnice a jejímu sponzorovi se podařilo dobudovat další část školního prostoru. Namísto dosluhujícího sadu jabloní se zrodilo dětské hřiště. Obě školy je budou po dohodě využívat zejména v hodinách tělesné výchovy a při činnostech školní družiny. Neobratnost dětí nahrazujeme posilováním, výdrží a cvičením zarputilosti při zdolávání „opičí dráhy.“

14.11.2011 | První konkrétní výsledky z ekologického vzdělávání žáků

Naše dvě skupiny odvážných dívek zpracovaly pro ekologickou konferenci, která se ve čtvrtek 3 listopadu konala ZŠ TGM, prezentaci svých činností. Musíme spolu s paní učitelkou Dreslerovou smeknout, protože jsme jim nenabídli žádnou odměnu. Asi to nebyla ani ta největší zábava, ale hodiny práce a oprav.

Přesto děvčata trpělivě připravila zajímavou práci o sledování počasí na školní meteorologické stanici a výsledky stanovení bioindexu čistoty vody na Bzovém potoce ve Velkých Karlovicích. Předkládáme po souhlasu všech pěti dívek k nahlédnutí jejich prezentace. To nejhodnotnější ovšem je ústní komentář, který si dívky připravily a mluvily zpaměti, tedy bez použití čteného textu.

Děkuji všem a věřím, že podobně se najdou další žáci, kteří se nejen nezaleknou práce, ale vezmou ji jako výzvu a zajímavě dobrodružství.

  • METEO
  • ŽIVOT VE VODĚ

16.05.2011 | "Voda základ života"

Stará pravda o významu vody platí zvláště v okolí našeho města. Studénka žije svým životem v těsné blízkosti vodních ploch Chráněné krajinné oblasti Poodří a přírodní rezervace Kotvice. Samá voda, všude kam se podíváte. A toho života v něm i jejím okolí. Vydat se do jejího okolí znamená zažít nevšední dobrodružství na vlastní kůži. Určitě daleko zajímavější než na internetu nebo v televizi.

Na těchto základech jsme se s kolegyněmi a dalšími pedagogy rozhodli připravit projekt a požádat o grant na podporu environmentální výchovy. Projekt byl přijat, Moravskoslezský kraj přispěl grantem ve výši 40 000,- Kč a my mohli v tomto školním roce 2010/2011 začít.

Začali jsme otestováním žáků ze znalostí o tak běžné tekutině jako je voda. Odpovědi byly mnohdy úsměvné, nicméně ukázaly velmi podstatné mezery. Proto jsme vytvořili vlastní pracovní sešit se stejným názvem a vlastními pracovními listy, který bude sloužit žákům 1. a 6. ročníku. V průběhu školního roku by jeho uplatněním měly dovednosti dětí růst. A s tím samozřejmě i způsoby chování k životadárné tekutině.

A co se děti naučí? Mimo velkého množství údajů o vodě v přírodě i té, co vytéká doma z kohoutku, mají možnost pracovat s méně častými učebními pomůckami. Běžnou součástí jsou výlety do přírody, exkurze do čističky vody. Na několika fotografiích chceme ukázat ověřování realizovaného programu v přírodě i ve třídě.

Ještě jednou děkujeme Moravskoslezskému kraji, který přispěl nemalou finanční částkou na rozvoj environmentální výchovy naší školy. Pro představu vám předkládáme jeden z pracovních listů pro menší děti prvního stupně. Současně nabízíme několik literárních textů - básní a jednu z pohádek, které tvořily děti pro společné zpracování pracovního sešitu. A že nejsou dokonalé? No a co, my se je přece učíme.

16.05.2011 | Po dalším roce zahrada jenom kvete

Chlouba školy velká zahrada s prostorem pro nácvik základů pěstitelských prací a poznávání krás přírody a zahradničení po dalším roce je opět úžasnější.

Obě skalky s lewisiemi a dalšími skalničkami jsou díky pravidelné údržbě paní učitelky Dreslerové a žákům v perfektním stavu. No posuďte sami.

15.05.2010 | Zahrada slouží svému účelu už celé dva roky

V roce 2008 jsem získali peníze na „obnovu“ využití školního pozemku. Je určitě mezi vámi velká skupina bývalých žáků, kteří si pamatují zahradu jako místo záhonových polí a „nepropustná“ alej starých ovocných stromů. Proto bylo našim cílem vytvořit s minimálními náklady funkční místo pro výuku, výchovu i volný čas nejen dětí, ale i pro potřeby místní komunity rodičů a veřejnosti.

Poskytujeme vám několik dalších fotografií o pokračující změně. Máme radost, že toto místo využívají nejen naši žáci, ale i rodiče s menšími dětmi Rodinného centra, fotbalový oddíl pro benjamínky.

Pro naše žáky je již zcela běžná výuka v prostorách zahrady podle cílů vyučujících. Děti školní družiny si automaticky a bezpečně vybírají místo pro své hry. Udržovat tento pozemek není jednoduché. Neustále rostoucí tráva, údržba starého plotu, zahradní nábytek a další místa si vyžadují dost úsilí a rovněž financí. Na druhé straně jsou výzvou pro smysluplné zapojení dětí do údržby.

13.10.2008 | Zpráva o průběžném hodnocení projektu „Krok za krokem k přírodě“.

Tak a jsme skoro hotovi. Alespoň s výstavbou venkovní učebny.

Teď už jen dokončit drobné úpravy, zazimovat část rostlin a čekat na jarní sluníčko. Každý kdo přiložil ruku k dílu se těší na výsledek své práce, který se naplno projeví v dubnu a květnu roku 2009. V té době pokvete skalka, bude se rozrůstat léčivkový záhon a hlavně budeme moci s dětmi vyjít na zahradu všechno si okouknout, očichat, pozorovat, kreslit a fotit. A jestli se nám to povedlo mohou všichni zájemci zjistit v dubnu na naší Ekologické konferenci s prezentací výsledků dětských „vědeckých“ činností.

Už se všichni opravdu těšíme.

Pro zajímavost zveřejňujeme další tři fotografie, které dokumentují naši zahradu v průběhu času. Změna od května do října tohoto roku.

Velké díky patří zejména panu Kubackému ze Studénky I., známému odborníkovi na výstavbu zahrad. Náš nápad jej zaujal a i přes pokročilý věk a velké množství vlastní práce dotvořil myšlenku v realitu a vedl nás při jejím naplňování.

Na jaře opravíme drobnosti po zimě, doplníme popisky míst a rostlin a zahájíme tak jak jsme projekt předložili ministerstvu školství ke schválení.

Ještě jedno musíme uznat. Celý projekt nám přinesl mnohem více než jsem tušili

  • Ř Nové kontakty na zajímavé lidi, organizace a sponzory, co nám pomohli.
  • Ř Nový impuls a chuť. Ono opravdu platí to známé – „Když se chce, ví se co se chce, s kým a pro koho to chci, pak se dějí zázraky.“
  • Ř Zvýšený zájem dětí - smysluplnost práce a rodící se nová zahrada motivovala k aktivitě.

Všechny rodiče chceme upozornit na výstavu velkého množství fotografií z přípravy a realizace projektu, který bude ve škole k vidění v den třídních schůzek 18. listopadu 2008.

 Zahrada pro děti

Součástí projektu "Krok za krokem k přírodě" bylo rovněž i zpracování většího množství pracovních listů na zhotovené pracoviště. Na ukázku poskytujeme všem rodičům dva metodické listy pro učitele, které jsou podkladem pro výukové aktivity s dětmi na upravené školní zahradě.

Hmatová stezka | Odpady | Projekt MŠMT

Jak budeme postupovat dále?

  • Do konce roku 2008 bude zahrada a její jednotlivá pracoviště vystavěna.
  • Na jaře 2009 zahájíme její využívání v plném provozu pro děti obou stupňů včetně dětí školní družiny.
  • Celý projekt vyvrcholí v dubnu 2009 ekologickou konferencí, kdy představíme zahradu rodičovské veřejnosti a žáci odprezentují výsledky svého "vědeckého" bádání.

Zahrada

Před velkými prázdninami jsme vás informovali o úspěchu v dotačním řízení ministerstva školství na úpravu školní zahradu a její proměnu v moderní prostor pro relaxaci, výuku i mimoškolní činnost.

Trochu historie jak se zahrada měnila.

Naši předchůdci v duchu tehdejší školní koncepce vybudovali zahradu jako místo pro pěstování ovoce a zeleniny. Z té doby je patrný zbytek rozsáhlého ovocného sadu. A těch políček na česnek, cibuli a jiné druhy zeleniny. Nejeden rodič si vzpomene na mnohdy jednotvárné chvíle při ošetřování záhonů. Zvlášť odrazující byl fakt, že většina plodů dozrávala v létě v době hlavních prázdnin. Postupem času se posilovaly „potřebnější“ obory (jazyky, počítače atd.) a počet hodin pracovní výchovy se v učebním plánu školy omezoval. Proto i sad chátral a množství záhonů se snižoval. Nastal čas na změny.

Minulé vedení města, zejména místostarosta Ing. Pomikálek, využilo nedaleké stavby dálnice a začala přeměna sadu v pěkné travnaté hřiště. Následně prostor pro školní družinu se rozšiřuje novými, moderními průlezkami. Několik ovocných stromů na ukázku zůstalo a postupně jsou nahrazovány mladými dřevinami.

V současnosti přeměňujeme zadní část zahrady v „botanickou zahradu“. Především z iniciativy paní učitelky Dreslerové se nakoupil venkovní nábytek, upravují se bývalé záhony na skalku, staví se prostor pro léčivky a malé arboretum. V takovéto zahradě nesmí chybět kompostéry a pocitová stezka. Všechno pro prožitkové učení. Další skupina pedagogů tvoří metodické listy pro práci na zahradě všech věkových skupin. Učitelé se vzdělávají jak využívat přednosti školní zahrady zkušenými lektory ze střediska ekologické výchovy Chaloupky a Hájenka v Kopřivnici.

Paní učitelka by všechno sama nestihla, vytvořila si tým spolupracovníků, oslovila sponzory a zejména spolupracuje s místním zahrádkářem panem Kubackým.

Myšlenka poznávání krás přírody jinak než obrázky a filmy jej oslovila a v této chvíli celou proměnu řídí. Nechci a nesmím zapomenout na skupiny dětí, které se stavbou vypomáhají. Podle zaujetí si dovolím říct, že tvoří důležitou součást celého týmu.

Než budeme úplně hotovi prohlédněte si několik fotografií, dokazujících smysluplnost, rychlost a zaujetí při výstavbě.

Mé díky patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a dokáží se nadchnout ve prospěch dětí.

Krok za krokem přírodou aneb ven z lavic na zahradu

Naše škola byla úspěšná v dotačním řízení na úpravu školní zahrady a podporu jejího využití pro ekologickou výchovu.

Ministerstvo školství podpořilo naše představy částkou 86 600,- Kč.

Projekt "Krok za krokem k přírodě" je zaměřený na vybudování přírodní učebny. Postupně vlastními silami přetváříme rozsáhlý školní pozemek v místo pro získávání pracovních dovedností, pro pozorování vzájemných vztahů mezi organismy, pro ověřování teoretických informací z výuky k mezipředmětovému využití, místo k uskutečňování projektového vyučování, pro sžívání třídních kolektivů, místo k odpočinku a relaxaci, zároveň však k získávání návyku ohleduplného pohybu a chování v přírodě.