SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPISy ONLINE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s protiepidemickými opatřeními pokyn k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis proběhne v termínu od 1. 4. 2021 do 29. 4. 2021

Vyberte si jednu z možností:

1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem).
Formuláře k vyplnění jsou dostupné na https://www.zssjednoceni.cz/zapis.php

2. Zápis online na https://www.zssjednoceni.cz/zapis.php
Vyplňte dotazník a vyberte si termín, kdy se dostavíte osobně žádost podepsat.

3. Potřebné formuláře k zápisu si stáhněte https://www.zssjednoceni.cz/zapis.php
a vyplněné doneste osobně do školy v těchto termínech:
8. 4. 2021 od 11.00 - 16.00 hodin
15. 4. 2021 od 11.00 - 16.00 hodin
22. 4. 2021 od 11.00 - 16.00 hodin
29. 4. 2021 od 11.00 – 16.00 hodin

4. V případě, že nemáte možnost vytištění formulářů, dostavte se do školy v jednom z termínů
8. 4. 2021 od 11.00 - 16.00 hodin
15. 4. 2021 od 11.00 - 16.00 hodin
22. 4. 2021 od 11.00 - 16.00 hodin
29. 4. 2021 od 11.00 – 16.00 hodin, kde vyplníte vše na místě.

Do školy si s sebou doneste rodný list dítěte a Váš doklad totožnosti.

Jakákoliv Vaše návštěva školy z důvodu zápisu proběhne bez přítomnosti dětí!!!

Žádost o odklad je nutno podat do 30. 4. 2021 a doložit doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022 - ke stažení ZDE

Žádost o odklad povinné školní docházky - ke stažení ZDE

Žádost o zařazení dítěte do třídy s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se zdravotním postižením (vadou řeči) ve školním roce 2021/2022 - ke stažení ZDE

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy

Tel: 556 400 782
ID datové schránky: guwj7au
emailová adresa: zs.sjednoceni@mnetstudenka.cz
• Představení školy - klikněte ZDE

• Logopedická třída - klikněte ZDE

• Organizace zápisu - klikněte ZDE

• Desatero dovedností - klikněte ZDE

• Publikace k procvičování dovedností - klikněte ZDE

• U nás ve škole - klikněte ZDE