Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Pedagogové

Pedagogové

Vedení školy

Mgr. Jana Mantheeová Ředitelka školy, Výuka chemie a matematiky, II. stupeň

j.mantheeova@zssjednoceni.cz

Mgr. Miroslava Halušková Zástupkyně ředitelky, Učitelka II. stupně - speciální třídy

m.haluskova@zssjednoceni.cz

Mgr. Věra Foltasová Zástupkyně ředitelky, Výuka matematiky a přírodopisu, II. stupeň

v.foltasova@zssjednoceni.cz

Mgr. David Bobák Zástupce ředitelky, Výuka českého a anglického jazyka a tělesné výchovy

d.bobak@zssjednoceni.cz 

Pedagogové I. stupně

Mgr. Alena Horáková Učitelka I. stupně

a.horakova@zssjednoceni.cz

Mgr. Jaromíra Klosíková Učitelka I. stupně

j.klosikova@zssjednoceni.cz

Mgr. Milena Dvořáková Učitelka I. stupně

m.dvorakova@zssjednoceni.cz

Mgr. Věra Huvarová Učitelka I. stupně

v.huvarova@zssjednoceni.cz

Mgr. Alena Benešová Učitelka I. stupně  
Mgr. Jan Lorencovič Učitel I. stupně + výuka anglického a ruského jazyka

j.lorencovic@zssjednoceni.cz

Bc. Adéla Martinů Učitelka I. stupně

a.martinu@zssjednoceni.cz

Mgr. Šárka Kolbábková Učitelka I. stupně

s.kolbabkova@zssjednoceni.cz

Mgr. Hana Embert Přívětivá Učitelka I. stupně + sociální pedagog h.embert@zssjednoceni.cz
Tereza Petrovičová Učitelka I. stupně

t.petrovicova@zssjednoceni.cz

Pedagogové II. stupně

Mgr. Pavel Tisovský Výuka matematiky a zeměpisu

p.tisovsky@zssjednoceni.cz

Mgr. Jana Vokounová Výuka českého jazyka a výtvarné výchovy

j.vokounova@zssjednoceni.cz

Mgr. Sylva Weislechnerová Výuka českého jazyka a dějepisu

s.weislechnerova@zssjednoceni.cz

Mgr. Pavel Skopal Výuka matematiky, informatiky, přírodopisu a pracovních činností

p.skopal@zssjednoceni.cz

Mgr. Dana Dvořáčková Výuka matematiky a fyziky

d.dvorackova@zssjednoceni.cz

Mgr. Susanna Selig Výuka německého jazyka (+ asistent pedagoga)

s.selig@zssjednoceni.cz

Mgr. Vendula Šoltésová Výuka matematiky, hudební výchovy a přírodopisu

v.soltesova@zssjednoceni.cz

Mgr. Zdeněk Kroutil Výuka hudební výchovy

z.kroutil@zssjednoceni.cz

Mgr. Diana Hýlová Výuka anglického jazyka

di.hylova@zssjednoceni.cz

Mgr. Markéta Zachová Výuka českého jazyka a dějepisu

m.zachova@zssjednoceni.cz

Mgr. Slavomír Bejdák Výuka tělesné výchovy a výchovy k občanství

s.bejdak@zssjednoceni.cz

Mgr. Pavla Recht Výuka chemie a německého jazyka

p.recht@zssjednoceni.cz

Mgr. Denisa Gebauerová Výuka zeměpisu a tělesné výchovy

d.gebauerova@zssjednoceni.cz

Pedagogové speciálních tříd

Mgr. Dana Hýlová

d.hylova@zssjednoceni.cz

Mgr. Jana Kolarczyková

j.kolarczykova@zssjednoceni.cz

Mgr. Markéta Richterová

m.richterova@zssjednoceni.cz

Mgr. Anna Vojtová

a.vojtova@zssjednoceni.cz

PaedDr. Irena Wagnerová

i.wagnerova@zssjednoceni.cz

Vychovatelky ŠD

Bc. Andrea Slováčková Vedoucí vychovatelka

a.slovackova@zssjednoceni.cz

Olga Bočkayová  

o.bockayova@zssjednoceni.cz

Marcela Šindlová  

m.sindlova@zssjednoceni.cz

Bc. Ivana Bobáková Asistent pedagoga  
Bc. Ludmila Holmanová Asistent pedagoga

l.holmanova@zssjednoceni.cz

Barbora Housková, DiS. Asistent pedagoga

b.houskova@zssjednoceni.cz

Asistenti pedagoga

Bc. Zuzana Dreslerová

z.dreslerova@zssjednoceni.cz

Silvie Grajová

s.grajova@zssjednoceni.cz

Bc. Monika Manthee

m.manthee@zssjednoceni.cz

Zina Komenderová

z.komenderova@zssjednoceni.cz

Kateřina Mičkalová

k.mickalova@zssjednoceni.cz

Monika Mužná

m.muzna@zssjednoceni.cz

Lenka Tillová

l.tillova@zssjednoceni.cz

Karin Zemánková, DiS.

k.zemankova@zssjednoceni.cz

Šárka Halušková Matulová  
Monika Heraltová  
Iva Medvecká

i.medvecka@zssjednoceni.cz

Mgr. Elen Sičová

e.sicova@zssjednoceni.cz

Markéta Štanclová

m.stanclova@zssjednoceni.cz

Ing. Mgr. Martina Havlíková

m.havlikova@zssjednoceni.cz