SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER

06.04.2021 | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ OD 12.4.2021

Vážení rodiče,
vážení strávníci,
město Studénka zahajuje dne 12.04.2021 dlouho připravovanou rekonstrukci školních kuchyní na Základní škole Františka kardinála Tomáška a na Základní škole Sjednocení. Celkový objem této investiční akce je cca 36 mil. Kč.

S ohledem na vládní opatření a vůli zhotovitele zahájit rekonstrukci bezprostředně po podpisu smlouvy přistupujeme společně s řediteli obou škol operativně k okamžité přípravě realizace.

S ohledem na zahájení rekonstrukce dojde od 12.04.2021 k přerušení provozu školní kuchyně Základní školy Františka kardinála Tomáška, a to pro všechny strávníky. Kuchyň bude zcela mimo provoz po celou dobu rekonstrukce, která by dle smlouvy měla trvat 120 dní.

Provoz školní kuchyně na Základní škole Sjednocení bude přerušen od 24.05.2021, a to také pro všechny strávníky. Kuchyň bude zcela mimo provoz po celou dobu rekonstrukce, která by dle smlouvy měla trvat 90 dní.

S ohledem na komplikovanost současné situace nebudou školní kuchyně od uvedených termínů zabezpečovat stravu pro své přítomné školáky ani pro ostatní strávníky.

Omlouváme se tímto rodičům a všem ostatním strávníkům za způsobené nesnáze a prosíme rodiče, aby po dobu probíhající rekonstrukce zajistili dětem svačinky odpovídající jejich potřebám.

Externí strávníci mají možnost přihlásit se k odběru obědů ve školní jídelně na Základní škole Sjednocení do 21.05.2021 anebo ve školní jídelně na Základní škole Butovická bez omezení.

Cílem rekonstrukce těchto kuchyní ze 70. let minulého stolení je výrazné zvýšení kvality technologického vybavení a zázemí pro skladování potravin, přípravu jídla i prostor pro obsluhující personál, které budou odpovídat trendům dnešní moderní doby.

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy27.01.2021 | PODĚKOVÁNÍ

Milí žáci, vážení rodiče,

jsme na konci prvního pololetí opět nestandardně probíhajícího školního roku. Kdyby nám někdo před rokem jen naznačil, jakých naše vzdělávání dozná změn, co vše se budeme muset společně naučit, kolik toho budeme muset změnit, nikdo by nevěřil. Ale stalo se a je asi potřeba trošku rekapitulace. Některé ročníky se při prezenční výuce opravdu jen rozkoukaly, jiným byla dána možnost pobýt společně ve škole delší dobu. Všichni jste však obstáli na jedničku, žáci, rodiče, někdy i prarodiče. Vaše nasazení při distančním vzdělávání, celodenní výuka v rouškách, překonávání překážek, zápolení s technikou a nepolevující motivace u převážné většiny z Vás si zaslouží obdiv. I my učitelé jsme naráželi na překážky. Myslím si však, že jsme společně za celé pololetí odvedli kus poctivé práce, za kterou Vám všem moc děkuji a hodnotím známkou výborný.

Do dalších dnů Vám přeji hlavně zdraví, optimismus, vytrvalost a brzký návrat do "školního normálu". Zasloužili bychom si jej všichni.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zařazené aktivity: zřízení funkce školního asistenta, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve vzdělávání, školní kluby, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše podpory: 1 580 346,- Kč.

Logo EU

Logo OPD