SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER

PŘED ŠKOLOU O ŠKOLE


VELIKONOCE


ZÁPIS


10.12.2019 | 2nd PRIZE IN ENGLISH PROJECT COMPETITION!!

TÝM 7.A SE UMÍSTIL NA 2. MÍSTĚ V PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI ŠKOL V ANGLICKÉM JAZYCE!! V úterý 10. 12. 2019 vyslala paní učitelka Besmáková svůj tříčlenný tým do Nového Jičína, aby hájil barvy naší školy. Velkou odvahu projevili žáci již tím, že se do těžké soutěže přihlásili. V konkurenci 13 škol z celého Novojičínska ukázali, že nejsou žádná „ořezávátka“: nejdříve shlédli krátký anglický film, ze kterého měli uhodnout téma soutěže. Poté obdrželi rozstříhaný obrázek. Objevili vlkodava, o němž pak dvě hodiny zpracovávali svůj projekt. Výsledek můžete vidět na obrázku. Co nemůžete vidět byla slovní prezentace. Zvládli ji s jistotou, elegancí i humorem. To ovšem ještě nebyl konec „trápení“ – nečekaně obdrželi od poroty článek v českém jazyce a „v přímém přenosu“ měli anglicky porovnat obě verze výkladu vlkodava… a byli na bedně! Chlapče a děvčata, jste prostě ÚŽASNÍ!

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21.11.2019 - FOTOGALERIE

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
02.12.2019 | Nový basketbalový koš na zahradě

Byl pořízen ze sponzorského daru firmy PROHELP o. s. a výtěžku Školní akademie konané dne 15. 5. 2019. Velmi děkujeme dárcům i všem, kteří nás na akademii podpořili a přispěli tak na zakoupení dalšího zajímavého vybavení pro žáky.

Mgr. Jana Mantheeová
30.05.2019 | O přeborníka ZŠ Sjednocení ve stolním tenise

Ještě než naposledy zazvonilo a žáci se rozeběhli ze školních lavic vstříc letním prázdninám, uspořádal pro ně oddíl stolního tenisu při TJ MSV Studénka ve spolupráci se ŠK při ZŠ Sjednocení turnaj ve stolním tenise. Turnaj byl určen pro neregistrované hráče, aktivní členové oddílu ST si pro tentokrát vyzkoušeli roli pořadatelů a rozhodčích u stolu. Turnaj se uskutečnil také za podpory Moravskoslezského svazu stolního tenisu a České asociace stolního tenisu.

Turnaj jsme uspořádali místo výuky ve čtvrtek 30. května 2019. Dostavilo se celkem 30 hráčů, ti byli rozděleni do tří věkových kategorií – 10 nejmladších (1. - 5. třída), 10 mladších (6. - 7. třída) a 10 starších žáků (8. - 9. třída), hráli holky a kluci dohromady. Hrálo se na šesti stolech a turnaj trval cca. 3 hodiny. Na turnaj dohlíželi zkušení rozhodčí Stanislav Vodný a Martin Vojtěšek.

Hráči byli ve své kategorii rozděleni podle výkonnosti do dvou skupin po pěti. Hrálo se dvoustupňovým systémem a každý si zahrál 5 zápasů. Výsledky turnaje byly vyhodnoceny ne z počtu vítězných setů, ale z počtu vyhraných míčků. A věřte, že zde svoji roli hrál každý míček, takže se nám konečné pořadí pěkně zamíchalo! Po sečtení všech odehraných míčků bylo medailové pořadí pro jednotlivé kategorie následující:

Kategorie nejmladších
1. Adriana Kolenčiaková (5. tř.)
2. Michal Šťastný (4. třída)
3. David Brovjak (5. třída)

Kategorie mladších
1. Martin Sládeček (7. třída)
2. Patrik Švagera (6. třída)
3. Patrik Olajoš (6. třída)

Kategorie starších
1. Michal Frais (8. třída)
2. Daniel Horák (8. třída)
3. Daniel Kotásek (8. třída)

Hráči na medailových pozicích si odnesli diplomy a věcné ceny, např. mikiny, pálky nebo bundy. Všem oceněným hráčům gratulujeme a pro ty další to může být motivace do příštího ročníku! Pevně věřím, že si všichni účastníci turnaj užili a jsou spokojeni s vybojovanými cenami. Chci poděkovat všem pořadatelům a rozhodčím, díky kluci. Děkuji také za podporu Moravskoslezskému svazu stolního tenisu a České asociaci stolního tenisu, a doufám, že vedlejším efektem bude přilákání dalších zájemců o náš krásný sport. Závěrem si jenom dovolím naznačit, že příslibem do příštího ročníku může být např. zapojení všech základních škol ze Studénky nebo samostatná dívčí kategorie.

Přejeme všem správné vykročení do letních prázdnin také ve znamení sportu!

Připravili Martin Vojtěšek a David Bobák
KNIHOVNA BÍLOVEC ZVE...

MINIVERNISÁŽ
ŠKOLNÍ AKADEMIE

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové, AKADEMIE je za námi. Obrovské úsilí, které jste všichni vložili do nácviku, bylo zúročeno na pódiu Dělnického domu. Všechna vystoupení se zdařila a já VÁM ZA NĚ DĚKUJI. Jsem velmi ráda, že máme školu plnou šikovných žáků, kteří pod vedením svých učitelů dokáží společně velké věci.

Rodiče, Vám děkuji za hojnou účast a podporu dětí, které se ve svých vystoupeních chtěly ukázat právě Vám.

Mgr. Jana Mantheeová, ředitelka školy
Rozhodnutí o přijetí

ZŠ Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, TAKTO
UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Aktuální informace pro strávníky najdete v odkazu JÍDELNA
"Klima školy"

Vážení žáci, rodiče a pedagogové.

Děkuji Vám za vyplnění dotazníků na téma "Klima školy". Vážím si toho, že jste si našli čas a svými odpověďmi přispěli k naší snaze o monitorování názorů a případné zlepšení stavu sledovaných oblastí. Výběr z šetření je zahrnut ve Výroční zprávě, celé šetření je uveřejněno samostatně v dokumentech - výroční zprávy.

Rodiče
Žáci
Pedagogové

Mgr. Jana Mantheeová, ředitelka školy
Leták - Speciální školstvíProjekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zařazené aktivity: zřízení funkce školního asistenta, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve vzdělávání, školní kluby, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše podpory: 1 580 346,- Kč.

Logo EU

Logo OPD