SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER

01.03.2021 | UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 1.3.2021

Od pondělí 1.3.2021 se škola uzavírá pro všechny žáky, tedy i pro 1. a 2. ročníky a všechny třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona - speciální třídy. Výuka bude probíhat ve všech ročnících distančně. Pro další informace sledujte webové stránky školy a elektronickou žákovskou knížku.

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy27.01.2021 | PODĚKOVÁNÍ

Milí žáci, vážení rodiče,

jsme na konci prvního pololetí opět nestandardně probíhajícího školního roku. Kdyby nám někdo před rokem jen naznačil, jakých naše vzdělávání dozná změn, co vše se budeme muset společně naučit, kolik toho budeme muset změnit, nikdo by nevěřil. Ale stalo se a je asi potřeba trošku rekapitulace. Některé ročníky se při prezenční výuce opravdu jen rozkoukaly, jiným byla dána možnost pobýt společně ve škole delší dobu. Všichni jste však obstáli na jedničku, žáci, rodiče, někdy i prarodiče. Vaše nasazení při distančním vzdělávání, celodenní výuka v rouškách, překonávání překážek, zápolení s technikou a nepolevující motivace u převážné většiny z Vás si zaslouží obdiv. I my učitelé jsme naráželi na překážky. Myslím si však, že jsme společně za celé pololetí odvedli kus poctivé práce, za kterou Vám všem moc děkuji a hodnotím známkou výborný.

Do dalších dnů Vám přeji hlavně zdraví, optimismus, vytrvalost a brzký návrat do "školního normálu". Zasloužili bychom si jej všichni.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zařazené aktivity: zřízení funkce školního asistenta, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve vzdělávání, školní kluby, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše podpory: 1 580 346,- Kč.

Logo EU

Logo OPD