SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER

25.03.2020 | ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis proběhne v termínu od 1. 4. 2020 do 28. 4. 2020


Vyberte si jednu z možností:

1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem).
Formuláře k vyplnění jsou dostupné ZDE

2. Zápis online na www.zssjednoceni.cz
Vyplňte dotazník a vyberte si termín, kdy se dostavíte osobně žádost podepsat.

3. Potřebné formuláře k zápisu si stáhněte ZDE a vyplněné doneste osobně do školy v těchto termínech:
15. 4. 2020 od 11.00 -15.00 hodin
22. 4. 2020 od 11.00 - 15.00 hodin

4. V případě, že nemáte možnost vytištění formulářů, dostavte se do školy v termínu 5. 4. 2020 nebo 22. 4. 2020 od 11.00 - 15.00 hodin,
kde vyplníte vše na místě.

Do školy si s sebou doneste rodný list dítěte a Váš doklad totožnosti.
Jakákoliv Vaše návštěva školy z důvodu zápisu proběhne bez přítomnosti dětí!!!

Žádost o odklad je nutno podat do 30.4.2020 a doložit doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy

25.03.2020 | OŠETŘOVNÉ

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Podmínky pro poskytování ošetřovného
• Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
• Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
• Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
• Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
• Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
• Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací ZDE.
• Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Jak postupovat?

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:
Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Pro rodiče:
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Pro zaměstnavatele:
Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.
16.03.2020 | UZAVŘENÍ ŠKOLY PRO ZAMĚSTNANCE A NÁVŠTĚVY

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci v republice uzavírám školu s malými výjimkami pro všechny zaměstnance a veškeré návštěvy.
Nadále máte možnost s učiteli komunikovat prostřednictvím elektronické žákovské knížky a maily.
OČR Vám mohu zaslat mailem s mým elektronickým podpisem.

V naléhavých případech volejte na mobilní telefon: 721 458 353 nebo pište na e-mail: j.mantheeova@zssjednoceni.cz

Přeji Vám hodně zdraví a pohody
Mgr. Jana Mantheeová, ředitelka
16.03.2020 | UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od pondělí 16.3.2020 se uzavírá do odvolání i školní jídelna, nevaříme pro nikoho.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka
11.03.2020 | ÚKOLY PRO ŽÁKY

Učitelé zadávají žákům úkoly pro domácí učení během mimořádného opatření prostřednictvím elektronické žákovské knížky v pondělí a ve středu vždy na následující dny.

Pravidla pro zadávání úkolů:
• 1. - 2. ročník - čtení, psaní, počítání (popř. Čjs) na cca 1-2 hodiny denně
• 3. ročník - čtení, psaní, počítání, JA (popř. Čjs) na cca 1-2 hodiny denně
• 4. - 5. ročník - JČ, M, JA, ČJS - na cca 2 hodiny denně
• 2. stupeň - úkoly do všech předmětů kromě výchov dle tematických plánů (u 9. třídy navíc úlohy k přípravě na přijímací zkoušky žákům, kteří je konají)

Přílohy se budou posílat ve tvaru PDF.
10.03.2020 | UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od středy 11. 3. 2020 do odvolání uzavírá pro žáky škola.

Žákům budou úkoly pro domácí přípravu zasílány prostřednictvím EŽK vyučujícími jednotlivých předmětů.
Školní družina je uzavřena, obědy jsou odhlášeny.

Prosím, sledujte aktuality na webových stránkách školy.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy

Celé znění mimořádného opatření MZ najdete ZDE
PŘED ŠKOLOU O ŠKOLE


VELIKONOCE


10.12.2019 | 2nd PRIZE IN ENGLISH PROJECT COMPETITION!!

TÝM 7.A SE UMÍSTIL NA 2. MÍSTĚ V PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI ŠKOL V ANGLICKÉM JAZYCE!! V úterý 10. 12. 2019 vyslala paní učitelka Besmáková svůj tříčlenný tým do Nového Jičína, aby hájil barvy naší školy. Velkou odvahu projevili žáci již tím, že se do těžké soutěže přihlásili. V konkurenci 13 škol z celého Novojičínska ukázali, že nejsou žádná „ořezávátka“: nejdříve shlédli krátký anglický film, ze kterého měli uhodnout téma soutěže. Poté obdrželi rozstříhaný obrázek. Objevili vlkodava, o němž pak dvě hodiny zpracovávali svůj projekt. Výsledek můžete vidět na obrázku. Co nemůžete vidět byla slovní prezentace. Zvládli ji s jistotou, elegancí i humorem. To ovšem ještě nebyl konec „trápení“ – nečekaně obdrželi od poroty článek v českém jazyce a „v přímém přenosu“ měli anglicky porovnat obě verze výkladu vlkodava… a byli na bedně! Chlapče a děvčata, jste prostě ÚŽASNÍ!

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21.11.2019 - FOTOGALERIE

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
02.12.2019 | Nový basketbalový koš na zahradě

Byl pořízen ze sponzorského daru firmy PROHELP o. s. a výtěžku Školní akademie konané dne 15. 5. 2019. Velmi děkujeme dárcům i všem, kteří nás na akademii podpořili a přispěli tak na zakoupení dalšího zajímavého vybavení pro žáky.

Mgr. Jana Mantheeová
30.05.2019 | O přeborníka ZŠ Sjednocení ve stolním tenise

Ještě než naposledy zazvonilo a žáci se rozeběhli ze školních lavic vstříc letním prázdninám, uspořádal pro ně oddíl stolního tenisu při TJ MSV Studénka ve spolupráci se ŠK při ZŠ Sjednocení turnaj ve stolním tenise. Turnaj byl určen pro neregistrované hráče, aktivní členové oddílu ST si pro tentokrát vyzkoušeli roli pořadatelů a rozhodčích u stolu. Turnaj se uskutečnil také za podpory Moravskoslezského svazu stolního tenisu a České asociace stolního tenisu.

Turnaj jsme uspořádali místo výuky ve čtvrtek 30. května 2019. Dostavilo se celkem 30 hráčů, ti byli rozděleni do tří věkových kategorií – 10 nejmladších (1. - 5. třída), 10 mladších (6. - 7. třída) a 10 starších žáků (8. - 9. třída), hráli holky a kluci dohromady. Hrálo se na šesti stolech a turnaj trval cca. 3 hodiny. Na turnaj dohlíželi zkušení rozhodčí Stanislav Vodný a Martin Vojtěšek.

Hráči byli ve své kategorii rozděleni podle výkonnosti do dvou skupin po pěti. Hrálo se dvoustupňovým systémem a každý si zahrál 5 zápasů. Výsledky turnaje byly vyhodnoceny ne z počtu vítězných setů, ale z počtu vyhraných míčků. A věřte, že zde svoji roli hrál každý míček, takže se nám konečné pořadí pěkně zamíchalo! Po sečtení všech odehraných míčků bylo medailové pořadí pro jednotlivé kategorie následující:

Kategorie nejmladších
1. Adriana Kolenčiaková (5. tř.)
2. Michal Šťastný (4. třída)
3. David Brovjak (5. třída)

Kategorie mladších
1. Martin Sládeček (7. třída)
2. Patrik Švagera (6. třída)
3. Patrik Olajoš (6. třída)

Kategorie starších
1. Michal Frais (8. třída)
2. Daniel Horák (8. třída)
3. Daniel Kotásek (8. třída)

Hráči na medailových pozicích si odnesli diplomy a věcné ceny, např. mikiny, pálky nebo bundy. Všem oceněným hráčům gratulujeme a pro ty další to může být motivace do příštího ročníku! Pevně věřím, že si všichni účastníci turnaj užili a jsou spokojeni s vybojovanými cenami. Chci poděkovat všem pořadatelům a rozhodčím, díky kluci. Děkuji také za podporu Moravskoslezskému svazu stolního tenisu a České asociaci stolního tenisu, a doufám, že vedlejším efektem bude přilákání dalších zájemců o náš krásný sport. Závěrem si jenom dovolím naznačit, že příslibem do příštího ročníku může být např. zapojení všech základních škol ze Studénky nebo samostatná dívčí kategorie.

Přejeme všem správné vykročení do letních prázdnin také ve znamení sportu!

Připravili Martin Vojtěšek a David Bobák
KNIHOVNA BÍLOVEC ZVE...

MINIVERNISÁŽ
ŠKOLNÍ AKADEMIE

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové, AKADEMIE je za námi. Obrovské úsilí, které jste všichni vložili do nácviku, bylo zúročeno na pódiu Dělnického domu. Všechna vystoupení se zdařila a já VÁM ZA NĚ DĚKUJI. Jsem velmi ráda, že máme školu plnou šikovných žáků, kteří pod vedením svých učitelů dokáží společně velké věci.

Rodiče, Vám děkuji za hojnou účast a podporu dětí, které se ve svých vystoupeních chtěly ukázat právě Vám.

Mgr. Jana Mantheeová, ředitelka školy
Rozhodnutí o přijetí

ZŠ Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, TAKTO
UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Aktuální informace pro strávníky najdete v odkazu JÍDELNA
"Klima školy"

Vážení žáci, rodiče a pedagogové.

Děkuji Vám za vyplnění dotazníků na téma "Klima školy". Vážím si toho, že jste si našli čas a svými odpověďmi přispěli k naší snaze o monitorování názorů a případné zlepšení stavu sledovaných oblastí. Výběr z šetření je zahrnut ve Výroční zprávě, celé šetření je uveřejněno samostatně v dokumentech - výroční zprávy.

Rodiče
Žáci
Pedagogové

Mgr. Jana Mantheeová, ředitelka školy
Leták - Speciální školstvíProjekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zařazené aktivity: zřízení funkce školního asistenta, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve vzdělávání, školní kluby, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše podpory: 1 580 346,- Kč.

Logo EU

Logo OPD