SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER

01.12.2020 | TŘÍDNÍ SCHŮZKY

1.12.2020 má škola naplánovány třídní schůzky. Vzhledem k epidemiologické situaci a individuálnímu kontaktu učitelů s rodiči během distanční výuky, nechávám v kompetenci jednotlivých třídních učitelů, zda v případě potřeby třídní schůzky svolají. Pokud ano, budou probíhat formou videokonference a o jejich termínu a času konání budete informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
30.11.2020 | VSTUP ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKŮ DO ŠKOLY

Od 30.11.2020 vchod do školy žákům 1. a 2. ročníků, kteří nevyužívají ranní družinu, bude umožněn vchodem u ŠD v čase 7.40 - 7.50.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
30.11.2020 | OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 3. - 5. ROČNÍK

V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí zpět k prezenční výuce žáci 3. - 5. ročníku (třídy 3. A, 3. B. 4. A, 4. B, 5. A, 5. B). Pro tyto třídy již nebudeme zajišťovat žádnou formu distančního vzdělávání.

Vyučování bude probíhat podle běžných rozvrhů jednotlivých tříd, kdy tělesná a hudební výchova budou nahrazeny jinými předměty nebo vycházkami.

Vzhledem k tomu, že se skupiny žáků nemohou setkávat a spojovat, bude ŠD zajišťována v homogenních skupinách tříd (nebude tedy dodrženo zářiové rozdělení žáků do jednotlivých oddělení, bude platit pravidlo 1 třída = 1 oddělení ŠD). Nezajišťujeme družinu pro žáky 5. tříd. Personálně budou jednotlivé skupiny pokryty také asistentkami. Je tedy na zvážení Vás rodičů, zdali bude Vaše dítě ŠD navštěvovat, nebo bude odcházet domů po obědě.

Obědy budou automaticky přihlášeny, odhlášky je možné provádět na portálu školní jídelny nebo telefonicky na čísle 556 402 146.

Vchod do školy bude těmto ročníkům umožněn vchodem u ŠD v čase 7.50-8.00.

Žáci musí být vybaveni pro pobyt ve škole minimálně 3 ks vlastních ochranných roušek, sáčkem na ukládání již použitých a teplejším svetrem nebo mikinou (časté větrání i během vyučovací hodiny).

Ve škole bude k dispozici desinfekce na ruce, prostory budou pravidelně desinfikovány v průběhu dne i po odchodu dětí z budovy.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
30.11.2020 | OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 2. STUPEŇ

V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí zpět k prezenční výuce všichni žáci:
• 9. ročníku (třída 9. A),
• 7. a 8. ročníku (7. A, 8. A) – u těchto tříd se bude periodicky po týdnu střídat prezenční a distanční výuka (týden ve škole, týden doma).

V pondělí 7. 12. 2020 nastoupí zpět k prezenční výuce všichni žáci:
• 6. ročníku (třídy 6. A, 6. B) - u těchto tříd se bude periodicky po týdnu střídat prezenční a distanční výuka (týden ve škole, týden doma).

Vyučování ve škole bude probíhat podle běžných rozvrhů jednotlivých tříd s drobnými úpravami (skupiny žáků se nemohou setkávat a spojovat – výuka TV). Tělesná a hudební výchova budou nahrazeny jinými předměty nebo vycházkami.

Vyučování tříd, které se budou v jednotlivých týdnech vzdělávat distančně doma, bude probíhat podle zavedených zvyklostí distanční výuky.

Obědy budou automaticky přihlášeny pro žáky s prezenční výukou, odhlášky je možné provádět na portálu školní jídelny nebo telefonicky na čísle 556 402 146.

Vchod do školy bude umožněn stejně jako v září, vchodem u tělocvičny v čase 7.40-7.55.

Žáci musí být vybaveni pro pobyt ve škole minimálně 3 ks vlastních ochranných roušek, sáčkem na ukládání již použitých a teplejším svetrem nebo mikinou (časté větrání i během vyučovací hodiny).

Ve škole bude k dispozici desinfekce na ruce, prostory budou pravidelně desinfikovány v průběhu dne i po odchodu dětí z budovy.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zařazené aktivity: zřízení funkce školního asistenta, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve vzdělávání, školní kluby, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše podpory: 1 580 346,- Kč.

Logo EU

Logo OPD