Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a rodiče > Zápis

Organizace zápisu do 1. třídy

IMG_9668.JPGZápis proběhne 4.4.2023 v budově školy průběžně v době od 14.00 do 17.30 hodin.

Bude rozdělen na dvě části:

 • formální část - zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá
  o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost,
 • motivační část - motivace dítěte pro školní docházku tak, aby se ve škole cítilo spokojeně
  a bezpečně.

 

 

 

 

 

Obsah formální části zápisu

Zákonní zástupci vyplní formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce a uvedou dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, které jsou určující pro rozsah náležitostí, a to:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (k rukám ředitele školy).

 

Zákonní zástupci mohou školu informovat o:

 • údaji o předchozím vzdělávání, státním občanství,
 • údaji, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno,
 • údaji o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • jméně a příjmení zákonného zástupce
 • o místě trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností.

 

Škola poskytne zákonným zástupcům dítěte informace o:

 • možnosti udělení odkladu školní docházky
 • o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci.

 

Obsah motivační části zápisu

Rozhovor s paní učitelkou za přítomnosti rodičů a plnění drobných úkolů. Tato část bude trvat nejdéle 20 minut.

Na závěr Vás srdečně zveme do naší malé cukrárny, děti dostanou dáreček jako upomínku na svůj významný den. 

Vážení rodiče, udělejte si na zápis čas, věnujte ho dítěti a udělejme tento den pro Vaše dítě společně slavnostní.

 

Důležité dokumenty

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2024/2025

Žádost o zařazení dítěte do třídy s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se zdravotním postižením (vadou řeči) ve školním roce 2024/2025

Žádost o odklad povinné školní docházky

Informace o logopedické třídě

 

Proč naši školu

Začněte třeba virtuální prohlídkou školy.

 Plakát info.jpgSnímek obrazovky 2024-03-11 v 17.19.57.png