V letošním školním roce se žáci 1.A a 1.B zúčastnili projektu Městské knihovny Studénka "Už jsem čtenář". Poznali knihovnické práce, nové knihy, vyslechli přednášku o adventním čase a seznámili se se spisovatelkou Markétou Harasimovou a jejími knihami pro děti. Odměnou 
za úspěšné absolvování projektu byla knížka Kouzelné brýle, kterou dětem přišly předat paní knihovnice.