Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekt MEZI LIDMI

Projekt MEZI LIDMIPotkáváme se denně na ulicích našeho malého města, ve dveřích obchodů, vlastních domovů. Zdravíme se různými způsoby. Někdy se usmějeme, jindy pokyneme hlavou. Nakolik se naše oči dokážou vyhledat při vzájemném pozdravu? Nakolik se naše ruce dotknou?

Kolik hezkého během dne slyšíme, vidíme nebo uděláme pro druhé?

Každý úsměv, pozdrav a milé slovo dokáže člověka pohladit, povzbudit a příjemně naladit. Kéž bychom mohli proměnit milé a příjemné okamžiky v delší setkání!

Naše základní škola je jednou ze tří základních škol menšího města. Je školou sídlištního typu, ale leží v blízkosti Chráněné krajinné oblasti Poodří. Počátkem školního roku 2012/2013 došlo k přestěhování Základní školy praktické - Slunečnice do jedné z budov naší Základní školy Studénka, Sjednocení. Bezprostřední vzájemná blízkost dětí obou škol položila základy k větší toleranci a vnímání člověka jako jedinečné lidské bytosti.

Jako pedagogové si uvědomujeme, že škola nemůže pouze předávat vědomosti, ale musí vytvářet tvůrčí, přátelské a hodnotově správné prostředí.

Netradičními způsoby výuky vedeme děti ke spolupráci, odpovědnosti, pozitivnímu hodnocení druhých a k rozvoji empatického cítění. V posledních letech jsme vytvořili a realizovali řadu rozličných úspěšných projektů (Od masopustu k Velikonocům, Vítej, jaro!, Den strašidel, Cesty za poznáním, Než půjdete do školy, Afrika v nás, Den pro zdraví, Aprílové radovánky, Strašidel se nebojíme, když s mámou a tátou se držíme a další) pro své žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost. Projekty se nám daří pozitivně prohlubovat dnes tak důležité mezigenerační vztahy. Denně poznáváme, že to, co dáváme druhým, nás obohatí více, než to, co přijímáme.

Projektem „Mezi lidmi“ chceme pokračovat ve vytváření dobrých vztahů s rodiči, být partnery při výchově dětí. Rádi bychom umožnili všem zúčastněným lidem prostřednictvím společného kladného prožitku uvědomit si vzájemnou úctu, důstojnost lidské osoby, zažití pozitivního hodnocení a uznání.

Naším cílem je:

  • Podpořit komunikaci mezi generacemi
  • Prostřednictvím výtvarného projevu vyjádřit emoce, pocity, nálady, fantazii

A představy

  • U žáků rozvíjet pocit sounáležitosti k lidem okolo sebe
  • Dát každému zúčastněnému možnost vlastní seberealizace s možností obdarovat někoho druhého
  • Nenásilnou formou posílit mravní rozvoj osobnosti žáků
  • Věnovat pozornost prosociálnímu chování

Projekt bude mít dvě části: Etická výchova v naší škole a Projektové odpoledne pro veřejnost.

1. část: Etická výchova v naší škole

Každý ročník bude zpracovávat v průběhu dvou měsíců vybrané téma z oboru Etické výchovy, které bude prolínat mezi jednotlivými předměty podle ŠVP. Na základě svých zážitků a zjištění připraví výstup v podobě školní prezentace.

2. část: Projektové odpoledne pro veřejnost

Projektové odpoledne budeme realizovat v předvánočním čase v období adventu v prostorách naší školy. Pro žáky, rodiče a širokou veřejnost budou připraveny dílny a koutky, kde lektoři, odborníci a pedagogičtí pracovníci připraví různé aktivity směřující k naplnění cílů projektu. V průběhu odpoledne budou moci účastníci zhlédnout prezentaci žákovských výstupů z třídních projektů z první části projektu „Mezi lidmi“.