Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Vyhodnocení projektu MEZI LIDMI

Vyhodnocení projektu MEZI LIDMIProjekt mezi lidmi byl určen žákům, rodičům a široké veřejnosti města Studénky a okolí. Byl realizován ve dvou částech. První část Etická výchova v naší škole proběhla 4. října 2013 formou celoškolní konference žáků a učitelů. Na základě svých zjištění a zážitků připravila každá třída výstup v podobě školní prezentace. Děti ukázaly, že zmíněné atributy mezilidských vztahů jsou jim vlastní a jsou jimi mnohé již vybaveny. Její průběh je zdokumentován. Konference s výstupy žáků byla rovněž přiblížena rodičům a veřejnosti v době podzimních třídních schůzek formou interaktivní výstavy.

Video 1

Video 2

Druhá část „Projektové odpoledne“ pro veřejnost byla realizována v předvánočním čase v období adventu dne 21. listopadu v prostorách naší školy. Předcházela tomu dlouhodobá propagace se zajištěním odborníků, lektorů a potřebného materiálu. V průběhu odpoledne mohli účastníci projektu navštívit 22 osobitých dílen. Lektoři, odborníci a pedagogičtí pracovníci připravili různé aktivity směřující k naplnění cílů projektu - mezigenerační setkání, možnost vyrobit dárek a obdarovat někoho ve své blízkosti, pobýt v příjemné atmosféře. Zájem návštěvníků byl potěšující, zúčastnilo se cca 350 účastníků – zhodnoceno obrázkovou hodnotící škálou. Z obou částí projektu jsme závěrem připravili výstavu fotografií do informační vývěsky naší školy.

O realizaci a výsledcích projektu jsme informovali veřejnost v místním a regionálním tisku. Regionální televize Odra zpracovala o projektu reportáž, kterou v následujícím týdnu mohli zhlédnout všichni občané města Studénky. Celý průběh projektu Mezi lidmi je zveřejněn na webových stránkách naší školy.

Dotazníkovou metodou jsme vyhodnotili úspěšnost projektu. Rodiče a veřejnost vyjadřovali svou spokojenost, kladné prožitky a přání příjemných dalších setkávání. Projekt všechny zúčastněné obohatil a doufáme, že nám bude umožněno realizovat řadu dalších projektů.

Z pohledu pedagogického považujeme celý projekt za úspěšný, neboť pomohl utvářet osobnostní a charakterové vlastnosti dětí. Velkým přínosem byla možnost společného prožitku dítěte a rodiče či prarodiče. Děkujeme všem účastníkům i realizátorům. Celá akce byla realizována s finanční podporou ministerstva školství s cílem podpořit realizaci etické výchovy dětí.

Za celý realizační tým Mgr. Kolbábková a Mgr. Martinů