Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Pedagogové online

Pedagogové online02.04.2015 | Školení s dotykovými notebooky

První krok, zakoupení nové IT technologie, máme za sebou. A přichází druhá fáze – školení sboru s novými PC.

Ve čtyřech dnech se již naši pedagogové pilně učili s novými počítači. S přispěním financí z rozvojového programu EU dosahujeme nových znalostí a dovedností. Jedná se o dotykové notebooky značky Lenovo. K tomu MS Office 365, který umožňuje sdílet společné prostředí a digitální úložiště. Pro školy je zajímavé i bezplatné zajištění licence užívání programů Word, Excel a dalších. Další školení bude zaměřeno na jeho využívání spolu s dovednostmi v programu

GIMP na úpravu fotografií a videí. Na závěr nás ještě čeká společný webinář a vyhodnocení projektu společně s odevzdáním výstupů. To vše do konce tohoto školního roku. K úspěšnému naplnění projektu dokupujeme nutné součásti – optické myši, wifiroutery k vytvoření celoplošné virtuální internetové sítě. Tato práce ovšem tímto nekončí, máme další představy, co nám chybí a co budeme potřebovat. Třetím krokem celého projektu pod názvem Učitelé on-line bude praktické zapojení této moderní techniky do výuky a podílu na vytvoření interních digitálních metodik k aplikacím ve výuce. Ukazuje se, že největším problémem jsou diametrálně odlišné dovednosti jednotlivců. Věřím, že vše překonáme, naplníme očekávané a počítače se stanou důležitou součástí života každého pedagoga.

30.10.2014 | Tak je tady konečně máme

Nové pracovní notebooky značky LENOVO. Rovněž my učitelé se staneme čas od času žáky a seznamujeme se s novými IT technologiemi. Musíme trošku držet krok s novými trendy. A není to pro nás vždy jednoduché. V březnu a dubnu nás čekají další školení. V této mezidobě se učíme ovládat moderní dotykové technologie, které budou doplňovat a postupně nahradí ovládání komunikace mezi PC a člověkem. Myši a klávesnice půjdou do důchodu a muzeí. Později nás čeká školení k využití při výuce a práce pro naše povolání.

Děkuji svým kolegům, kteří se trpělivě a zvědavě učí, ač jim to nemusí jít vzhledem k věku jednoduše. A současně před nimi smekám klobouk.

16.10.2014 | Název projektu: UČITELÉ ONLINE

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu pod názvem „UČITELÉ ONLINE“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Příjemcem podpory je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., partnery projektu jsou firma ITveSkole, o.p.s., 30 základních a 6 středních škol. Projekt bude realizován v období září 2014 – červenec 2015.

Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce.

Aktivity projektu

Vzdělávání ředitelů ZŠ a SŠ - podpora vedení škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.

  • Podpora metodiků ICT na ZŠ a SŠ – proškolení pedagogických pracovníků, kteří poté budou působit na škole na pozici metodika ICT.
  • Mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce - školám a jejím pedagogům bude zajištěna metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu, podpora bude dostupná prezenčně i on-line.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na efektivní využívání techniky, kterou jsou školy již vybaveny a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce a oborových didaktikách.
  • Evaluace projektových aktivit - vyhodnocení přínosů/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Přínos školám

  • Proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových technologií
  • Metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu
  • Získání moderního dotykového zařízení - tablety nebo dotykové notebooky

Informace o projektu: Ing. Jaroslava Pašíková, tel. +420 595 391 056, pasikova.jaroslava@dakol-karvina.cz Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

  • Prezentace projektu Učitelé ONLINE